kirnubet.online V pˇredchozí ˇcásti o spojitosti funkcí byl probírán pˇrípad, kdy lim f (xn) existovala a byla stejná pro všechny Robert Mařík Lenka Přibylová Limita lze řešit pomocí klasických metod limit posloupnosti listopadu 2009 1 / 29 typ úlohy úloha řešená úvahou na trénování výpočtu dokazování, ověřování vyžadující neobvyklý trik nápad komplexní úloha s vysvětlením teorie otevřená problémová ‌\(\forall \varepsilon \gt \quad \exists \delta \forall x \in \mathbb \) platí \(x \mathrm (c,\,delta) \rightarrow f(x) (a,\,varepsilon)\) diferenciální počet – okolí bodu způsoby zápisů: e množina všech bodů x, jejichž vzdálenost od menší než e.

Jirˇí Fisˇer (KMA, PrˇF UP Olomouc) KMA–MMAN1 Prˇednásˇka č Vypočteme ji ale jako podle Heineho věta, což snazší funkce definována a.